Testen

Testen

PRENATALE SCREENING

Tijdens de zwangerschap kunt u laten onderzoeken of uw ongeboren kind een aangeboren aandoening of lichamelijke afwijkingen heeft. Dit heet prenatale screening. Er zijn drie onderzoeken: 1. de prenatale screening op down-, edwardsen patausyndroom, 2. de screening op lichamelijke afwijkingen (13 wekenecho) en 3. de screening op lichamelijke afwijkingen (20 weken echo).

NIPT

U kunt laten onderzoeken (screenen) of u mogelijk zwanger bent van een kind met
down-, edwards- of patausyndroom. Dit onderzoek is al vroeg in de zwangerschap.
Uw verloskundig zorgverlener vraagt bij het eerste bezoek of u meer wilt weten over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

13 en 20
wekenecho

De 13 en 20 wekenecho is een medisch onderzoek. Een andere naam ervoor is het structureel echoscopisch onderzoek. Het doel is om te onderzoeken of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. Denk aan een open rug, een open schedel, een waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van
de botten, afwijkingen van armen of benen. De echoscopist controleert ook of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De kosten van de echo’s worden vergoed door de zorgverzekeraar.